Żydowska gmina w Lesku

W naszym kraju występuje wiele miejscowości, które mają podobną do siebie nazwę. Przykładem może być Leszno [więcej w temacie pod linkiem Leszno info] i Leszko. Chociaż oddalone od siebie ładnych paręset kilometrów, oba piękne i ciekawe. 

Historia Leska jest od wieków bardzo ściśle i mocno związana z Żydami, którzy mieszkali na jego terenie od samego początku istnienia miejscowości. Rozkwit państwowości polskiej i tolerancja, jaką w jej ramach doświadczali sprawiła, że wyznawcy judaizmu bardzo licznie mieszkali na terenie tego podkarpackiego regionu. Ich wpływ na wygląd miasta jest widoczny do dzisiaj i to pomimo licznych zniszczeń spowodowanych czasem, a także zawieruchą wojenną, która nie ominęła i tego miejsca w kraju. Można jednak bez większej przesady stwierdzić, że zabytki kultury judaistycznej są w Lesku jednymi z najbogatszych w Polsce i z tego faktu wartymi obejrzenia.

Jednym z najwyraźniejszych przykładów jest XVIII-wieczna synagoga [więcej w temacie pod linkiem Lesko synagoga], wybudowana dzięki działaniom lokalnej gminy żydowskiej. Przez lata służyła ona jako dom modlitwy, trwając zarówno przez czas zaborów, jak i później, w odrodzonej Polsce. Niestety w czasie drugiej wojny światowej, budynek został doszczętnie ograbiony i zniszczony przez wojska niemieckie, a przez lata w powojennym kraju nie decydowano się na jego odbudowę. W efekcie z synagogi pozostała jedynie ogólna bryła budynku, a w samej konstrukcji pełno jest niepasujących do siebie elementów, będących skutkami nieumiejętnego odbudowywania. Dopiero w latach 60-tych XX wieku rozpoczęto remont synagogi, by budynek służył jako galeria sztuki – tak pozostaje do dziś. Jednakże od 1995 roku możemy zwiedzać tutaj także Muzeum Żydów w Galicji.

Lesko już od dłuższego czasu przygotowywane jest coraz lepiej na przyjmowanie turystów, także tych pragnących zgłębiać historię Żydów, mieszkających niegdyś w Polsce. Gdy chodzi o noclegi [więcej w temacie pod linkiem Lesko noclegi], to Lesko może zadowolić każdego przybywającego tutaj gościa. Kwatera przyda się z pewnością, bowiem do zobaczenia pozostaje inny, bardzo stary zabytek kultury judaizmu na naszych ziemiach.
Kirkut, czyli cmentarz żydowski, w Lesku jest jedną z najstarszych tego typu nekropolii w Europie. Powstanie cmentarza datuje się na sam początek XVII wieku, jednakże najstarszy zachowany nagrobek, jaki można tutaj odnaleźć, jest datowany na 1548 rok. Rzadko kiedy miłośnik historii może mieć możliwość tak żywego z nią obcowania, czyni to zatem Lesko jednym z najważniejszych miejsc na historycznej mapie Polski.

Dodaj komentarz